Leje/booking af lokaler i Åstrup Fritidscenter

Kontaktperson: Jørgen Josefsen – formand@aastrup-if.dk – tlf. 20338993

Booking af lokaler

Vi ønsker også

Kiosk

Jeg ønsker at

11 + 3 =

Priser

Priser:

 

Hallen

Kr. 400 pr. time.

 

Multisalen

Kr. 250 pr. time 

Mødelokale

Kr. 100 pr. time

 

Der ydes rabat ved flere timer!

Regler for booking

Regler for booking i Åstrup Fritidscenter

 

Sæsonbooking af træningstider.

 • Hvert år inden den 15. januar skal ønsker om træningstider for den kommende sæson for alle lokaler og udendørs anlæg (1/8-30/7 ) indsendes til booking ansvarlig. Skemaer til ansøgning fremsendes til afdelingerne inden den 1/1.
 • Når alle afdelinger har søgt, laver ÅIF i samarbejde med Åstrup Fritidscenter (ÅFC) færdig ansøgning til kommunen, hvor deadline er 1. februar.
 • 1. maj fremsender kommunen færdig plan til foreningerne.
 • Opstart af træning i august/september skal meddeles booking ansvarlig inden opstart.
 • Er der timer man ikke skal benytte, skal de løbende afmeldes hurtigst muligt til bookingansvarlig.
 • Kommunen overvåger brugen af idrætshallen ved hjælp af video (sløret). Alle brugere skal derfor løbende meddele, hvis ikke man benytter de enkelte timer. Afmelding sker til booking ansvarlig. Dette gælder også timer, man ikke benytter til udendørs træning, og f. eks timer hvor man er væk for at spille udekampe. Afmelding skal ske i god tid.

 

Booking til turneringskampe.

Håndbold;

Planlægning af kampe skal ske i samarbejde med booking ansvarlig og Åstrup Fritidscenter.

Kampe skal så vidt muligt afvikles på søndage (alternativt lørdage fra kl. 14,15-17.00)

Kampe skal planlægges afviklet på en måde, så det er optimalt for kiosken og for anden udlejning af hallen.

Undtagelsesvis kan kampe lægges på hverdage, men kun i afdelingens egne træningstider. Man skal undgå at lægge kampe hvor der bruges harpiks på mandage eller tirsdage.

Håndbold lægger selv turneringskampe ind i bookingen i Conventus, så de fremgår af infosystemet. Dette gælder også aflysninger.

 

Fodbold:

Planlægning af trænings og turneringskampe kampe skal ske i samarbejde med bookingansvarlig og Åstrup Fritidscenter.

Fodbold lægger selv turneringskampe ind i bookingen i Conventus, så de fremgår af infosystemet. Dette gælder også aflysninger.

Kampe skal planlægges afviklet på en måde, så det er optimalt for kiosken og for anden brug af omklædning.

For optimal brug af ÅFC vil det være en fordel at kampene afvikles om lørdagen.

 

Petanque:

Planlægning af kampe skal ske i samarbejde med booking ansvarlig og Åstrup Fritidscenter.

 

Enkeltstående bookinger af møder, weekend arrangementer, fester m.m.

 

Møder:

Alle møder skal som udgangspunkt afholdes i det nye mødelokale i stuen. Større møder dog i mødelokalet på 1. sal.

Møderne skal bookes senest 1 uge før brug hos booking ansvarlig.

Ved undladelse af booking, kan man ikke forvente, at der er varme og lys i lokalerne.

Cafeteriet må ikke benyttes til møder.

Hvis man ændrer i bordopstilling skal man flytte bordene tilbage som ved ankomst.

Nødudgange må ikke benyttes til udgang til rygning.

Lys slukkes, vinduer og døre lukkes når man forlader ÅFC.

Der er ikke adgang til Åstrup Fritidscenter i fodboldstøvler eller andet der sviner.

 

Lejre med overnatninger:

Bookes i god tid, og der laves nærmere aftale med booking ansvarlig.

 

Afslutningsfester, event  m.m.:

Bookes i god tid, og der laves nærmere aftale med booking ansvarlig

 

Booking ansvarlig er for tiden: Jørgen Josefsen 2033 8993 eller formand@aastrup-if.dk

Regler for lejere

Regler for lejere af lokaler i Åstrup Fritidscenter

 

Det er ikke tilladt:

 

 • At male, skrue, bore, sømme eller opsætte noget på vægge, gulv eller loft i de lejede lokaler.
 • Opsætte skilte uden tilladelse
 • Opsætte sponsorskilte uden tilladelse
 • Ændre faste el-installationer
 • Tilslutte nye maskiner til el-installationer uden tilladelse
 • Bestilling af håndværkere med henblik på reparationer eller ny-anlæg i de lejede lokaler. Dog tillades servicebesøg til maskiner m.m. som er ejet af den enkelte afdeling.
 • Fremleje lokaler til andre brugere.