Ordensreglement for Åstrup Fritidscenter:

 • Det er ikke tilladt at ryge indendørs
 • Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer – uden forudgående aftale.
 • Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikke i omklædningsrummene.
 • Det er ikke tilladt at benytte Åstrup Fritidscenter uden forudgående aftale.
 • Omklædningsrummet efterlades i samme stand, som man modtog det.
 • Man råder over omklædningsrum en halv time før og efter kamp og/eller træningstiden.
 • Åstrup Fritidscenter må ikke benyttes uden en ansvarlig træner eller leder er til stede.
 • Brugerne er erstatningspligtige overfor beskadige genstande samt ved grov uagtsomhed overalt i bygningen.
 • Åstrup Fritidscenter påtager sig intet ansvar for bortkomne værdigenstande.
 • Brug af harpiks er kun tilladt på banearealet i hallen under træning eller kamp – og ikke i andre lokaler.
 • Fodboldstøvler er ikke tilladt indendørs. Udendørssko er ikke tilladt på gulvet i hallen, multisalen, lillesal samt fitnesslokaler.
 • Træning må kun finde sted i de lokaler, der er anvist. I omklædningsrum, gange m.v. er boldspil og træning forbudt.
 • Papir og affald skal anbringes i de dertil anbragte affaldskurve.
 • Enhver lejer, herunder foreninger med medlemmer samt disses publikum, skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra Åstrup fritids-centers personale og ledelse samt Åstrup IFs ledere. Såfremt en sådan anvisning ikke bliver fulgt, har Åstrup Fritidscenters ledelse eller deres stedfortrædere ret til – uden forudgående varsel – at udvise såvel enkeltpersoner som foreninger fra Åstrup Fritidscenter.
 • Åstrup Fritidscenters Bestyrelse forbeholder sig ret til at aflyse kampe og træningstider i tilfælde, hvor Åstrup Fritidscenters lokaler udtages til specielle formål samt ved nødvendige reparationer. Aflysninger bliver bekendtgjort i så god tid som muligt – i almindelighed mindst 8 dage forud.

Fonden ÅSTRUP FRITIDSCENTERs Bestyrelse