Generalforsamling
Åstrup Fritidscenter

Åstrup Fritidscenter har afholdt deres årlige generalforsamling og repræsentantskabsmøde.

De fremmødte ca. 20 personer, blev orienteret om årets gang af formand Thomas Thygesen, og regnskab blev fremlagt af foreningens revisor fra revisionsfirmaet Robæk.

Nyvalgt til bestyrelsen i Fritidscenteret blev Mads Jensen og Lene Rasmussen- se billeder.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand:                                               Thomas Thygesen

Næstformand:                                      Jørgen Josefsen

Sekretær:                                               Lars Madsen

Kasserer (uden for bestyrelsen)       Lene Nielsen

En tilrettet formandsberetning fremsendes senere.

Velkommen til Åstrup Fritidscenter

Hjemstedet for Åstrup IFs aktiviteter

Se hvad der foregår nu:

Og de kommende dage